Въведение в Simulink в Matlab

Simulink е симулираща и базирана на модели дизайн среда за динамични вградени системи, интегрирани с Matlab. Той е разработен от MathWorks, Simulink е графичен инструмент за програмиране на данни, използван за анализ, моделиране, симулация и динамични системи с множество домейни. Основно се използва за графични блок-схеми с набор от блокови библиотеки. Тя ви позволява да потапяте алгоритмите в модели и да експортирате резултатите от проектирането в Matlab за следващия анализ.

Simulink поддържа:

 • дизайн на ниво система
 • симулация
 • автоматично генериране на код
 • тестване и проверка на вградени системи

Има различни други продукти на Matlab и добавяте към специфични хардуерни системи и софтуерни приложения, които са достъпни в Simulink за потребителя.

 • Stateflow : Използва се за разработване на държавни машини и схеми на потоци на системите.
 • Simulink Coder: Използва се за генериране на c код за реализиране на приложения в реално време.
 • xPC Target, заедно с базирани системи в реално време: Това е платформа, използвана за симулиране и анализ на машините на състоянието в системата.
 • Вграден кодър: Използва се за вградени системи.
 • HDL Coder: Използва се при проектирането на VHDL код и Verilog код.
 • SimEvents: Той дава графичен потребителски интерфейс за проектиране на системите.

Simulink е ефективен за систематична проверка и тестване на системи чрез проектиране на проверка на стила, изисквания и анализ на завършването на модела. Simulink model Verifier ни позволява да идентифицираме грешки, както и да създадем сценарии за тестови случаи за проверка на системата.

Как работи Simulink в Matlab?

Следващите стъпки представляват как Simulink работи в Matlab.

1) Първата стъпка е, че трябва да отворим Simulink с помощта на библиотеки, като просто въведете „Simulink“ в прозореца на командите.

Стъпка 1 : прозорец на командите

2) На панела ще има библиотека с три блока: Simulink, резултати от търсенето и често използвани. изберете библиотека: Simulink. След като изберете горната опция, от дясната страна ще бъде даден списък с различни библиотеки. Разполага с различни библиотеки в областта на науката и техниката.

Стъпка 2 : Браузър на библиотеката на Simulink

3) Трета стъпка е да се създадат основни градивни елементи. За да създадете нова система, изберете опция „ново“ в библиотеката опция. Той ще отвори нов прозорец за проектиране на система.

Стъпка 3 : Нов прозорец за моделиране

4) Четвъртата стъпка е изборът на елементи. Тук трябва да изберем блоковете, които са необходими за изграждането на системния блок. Тук е достъпна проста опция за плъзгане n drop, в противен случай можете да продължите с левия бутон на мишката.

Стъпка 4 : Избор на блокове и проектиране

5) Последната стъпка е показването на изхода. В прозореца има една малка зелена икона отгоре се използва за стартиране на модела.

Стъпка 5: Изпълнете иконата за показване на изхода

Примери за Simulink в Matlab

Нека видим някои от примерите:

Пример №1

Нека разгледаме един пример, искам да проектирам синусоида и да покажа резултата.

За да разреша горния проблем, трябва да следвам следните стъпки:

 • Въведете „Simulink“ в прозореца на командите
 • Отваряне на нов прозорец на модела
 • Изберете източник и плъзнете блок за вълна sin към нов празен прозорец.
 • Изберете мивка и плъзнете - изберете нормален обхват към новия празен прозорец
 • Свържете източника и мивката, което означава синусоида и обхват.
 • Кликнете върху бутона за изпълнение.

Проектиране и извеждане на пример 1

Пример №2

Вторият пример е добавянето на два сигнала, нека приемем, че два сигнала един е синусоидален сигнал, а вторият е стъпков сигнал.

За да проектираме модел, трябва да следваме следните стъпки:

 • Въведете „Simulink“ в прозореца на командите.
 • Отворете прозореца на новия модел.
 • Изберете източник и плъзнете блок за вълна sin към нов празен прозорец.
 • Изберете източника и плъзнете стъпков сигнал.
 • Изберете математическа операция и плъзнете добавката в нов прозорец.
 • Изберете мивка и плъзнете - изберете нормален обхват към новия празен прозорец.
 • Свържете синусоидата и стъпковия сигнал към добавката.
 • Свържете добавката към обхвата, за да покажете резултата.
 • Кликнете върху бутона за изпълнение.

Проектиране и извеждане на пример 2

Пример №3

Следващият пример е проектиране на диаграма от два сигнала по отношение на "x" и "y" ос.

За да начертаем графиката, трябва да следваме следните стъпки:

Въведете „Simulink“ в прозореца на командите

 • Отваряне на нов прозорец на модела
 • Изберете източник и плъзнете вълнен блок на генератор на импулси към нов празен прозорец.
 • Изберете източника и плъзнете генератора на импулси към празен прозорец.
 • Изберете и плъзнете добавката към новия прозорец.
 • Изберете мивка и плъзнете-изберете графичен блок към празен прозорец
 • Свържете двата генератора на импулсни вълни към графиката.
 • Кликнете върху бутона за изпълнение.

Дизайн и изход от пример 3

заключение

Simulink е лесен и ефективен начин за проектиране на всяка система. Това е само плъзгане n теория за капка, drag n drop прави проектирането лесно по отношение на вмъкване и изтриване на блокове. Simulink има различни опции за проектиране в източници, оператори и мивки в дисплейните единици.

Препоръчителни статии

Това е ръководство за това какво е Simulink в Matlab ?. Тук обсъждаме въвеждането и как Simulink работи в Matlab с примери. Може да разгледате и следните статии, за да научите повече -

 1. Команди на Matlab
 2. Какво е Matlab?
 3. MATLAB срещу R
 4. Въведение в Matlab

Категория: