Въведение в Интервю въпроси и отговори на интервю за дизайнер

UI дизайнер означава дизайнер на потребителски интерфейс, този, който разработва и проектира системата, компютрите, приложенията, мобилните телефони и други устройства. Той помага на потребителя да взаимодейства с приложения по-лесно и ефективно. Потребителят използва главно функциите на изгледа, който е проектиран или предоставен от проектанта или инженера.

Сега, ако търсите работа, която е свързана с дизайнера на потребителски интерфейс, тогава трябва да се подготвите за въпроси за интервю за дизайнер през 2019 г. Вярно е, че всяко интервю е различно според различните профили на работа. Тук сме подготвили важните въпроси и отговори за интервю за дизайнер на потребителски интерфейс, които ще ви помогнат да постигнете успех в интервюто си.

В тази статия за интервюта с дизайнерски интервю за 2019 г. ще представим 10 най-важни и често задавани въпроса за интервю за дизайнер на потребителски интерфейс. Тези въпроси са разделени на две части, както следва:

Част 1 - Въпроси за интервю с дизайнер на потребителски интерфейс (основни)

Тази първа част обхваща основни въпроси за интервю с дизайнерски интерфейс

Q1. Какво представлява UI (User Interface) дизайн?

Отговор:
Това е процесът на превръщане на интерфейса на приложния софтуер за определени устройства мобилен или компютър с основен акцент върху усещането и изглежда да привлече клиента към продукта. Потребителят трябва да го използва лесно и удобно. Потребителският интерфейс трябва да бъде ефективен и впечатляващ, като се грижи за неща, като елементи трябва да бъдат добре поддържани и етикетите да са ясни. При проектирането на интерфейса трябва да се внимава за подравняването на текст, страница за оформление, цвят, яркост и контраст. Дизайнер трябва да постави контрола близо до обект, който се използва главно от потребителя, така че ще бъде лесен за използване. Другият важен момент е да се намали броят на действията за изпълнение на задачите.

Q2. Определете принципите на дизайна на потребителския интерфейс?

Отговор:
Принципите са насочени главно към подобряване на качеството на дизайна на потребителския интерфейс и тези принципи са:

  • Принцип на простота: Дизайнът на потребителския интерфейс трябва да бъде прост, използван прост език, лесни общи задачи, ясно общуване и преки пътища.
  • Принцип на структурата: Дизайнът на потребителския интерфейс трябва да бъде в структура означава, че този принцип казва да следва определен набор от структури, за да проектира потребителския интерфейс за приложението. Тя трябва да бъде по смислени и полезни начини, да комбинира нещата и да разграничава нещата на определена основа и т.н.
  • Принцип на обратна връзка: Този принцип се фокусира главно върху предоставянето на обратна връзка на потребителя за всяко действие, извършено от потребителя, като натискане на бутон, промяна на цвета на текста и промяна на шрифта. Трябва да е ясно и недвусмислено.
  • Принцип на видимост: Този принцип се фокусира главно върху това, което всички неща трябва да бъдат видими според потребителя. Помага на потребителя да се съсредоточи върху нещата, които иска, а не върху допълнителните неща.
  • Принцип на повторната употреба: Този принцип се фокусира главно върху повторното използване на нещата, поддържане на последователност и повторна употреба на вътрешното и външното поведение на различните компоненти.
  • Принцип на толерантност: Този принцип се фокусира главно върху дизайна, който трябва да бъде толерантен. Потребителският интерфейс трябва да бъде гъвкав, за да намали разходите за грешки и дефекти, след като позволява извършването и повторното презареждане.

Нека преминем към следващите въпроси за интервю за дизайнер на потребителски интерфейс

Q3. От какво се състоят моделите на UI дизайн?

Отговор:
Моделът на дизайна на потребителския интерфейс се състои основно от различните елементи, които са Проблем, Контекст на използване, принцип, решение, изпълнение. Тези елементи обясняват главно проблема, с който се сблъсква потребителят, докато използва системата и в кой контекст се използва системата. Принципът или моделът на дизайн е спазен при изграждането на потребителския интерфейс. Решението и как всъщност работи функционалността. Примери за система от реалния живот са приложени към система

Q4. Как да внедрите библиотека за дизайн на модели?

Отговор:
Това са основните въпроси за интервю за дизайнер на потребителски интерфейс, зададени в интервю. Библиотеката на дизайнерските модели е колекцията от елементи на дизайна на потребителския интерфейс. Използва се главно за решаване на често срещани дизайнерски проблеми. Моделът на дизайна може да бъде приложен или 0 създаден чисто въз основа на индивида. Само едно трябва да се увери, че моделът на дизайна трябва да е отзивчив. Моделът трябва да е достъпен и тази библиотека с модели улеснява поддръжката.

Q5. Да дефинираме езикова система за дизайн (DLS)?

Отговор:
Езиковата система на дизайна е съвкупността от функционални елементи, които могат да бъдат използвани повторно като бутон, форум, заглавие, етикети, оформление и т.н. Те имат определени стандарти, докато са дефинирани към определен интерфейс. Той създава хармония към всички платформи с помощта на използване на добра езикова система за дизайн. Докато развива, той помага за идентифициране на несъответстващите части и за използване на основни принципи за изграждане на системата.

Част 2 - Въпроси за интервю с дизайнер на потребителски интерфейс (разширено)

Нека сега да разгледаме разширените въпроси за интервю за дизайнер на потребителски интерфейс.

Q6. Какви са различните UI рамки и технологии?

Отговор:
Рамката на потребителския интерфейс се нарича инструментите за изграждане на софтуера или приложенията за мобилни устройства и уеб. Технологиите са HTML, а CSS се използва главно за потребителски интерфейс. Bootstrap, Angular JS и React JS са другите технологии, които сега се използват широко за предния край или потребителския интерфейс.

Q7. Какъв е процесът на проектиране на потребителския интерфейс?

Отговор:
Това е процес на няколко фази, а това са събиране на функционални изисквания, анализ на потребител и задачи, прототипиране, архитектура на информацията, тестване на използваемост, графичен потребителски интерфейс и поддръжка на софтуер. За да се изгради системата, събирането на изискванията трябва да се извърши правилно за проектиране на потребителския интерфейс, как потребителят се нуждае от конкретното нещо и неговия анализ, разработка и поток на системата и т.н.

Нека преминем към следващите въпроси за интервю за дизайнер на потребителски интерфейс

Q8. Защо UI дизайнът е толкова важен?

Отговор:
Дизайнът на потребителския интерфейс е много важен, защото привлича клиентите. Ако потребителският интерфейс е привлекателен и по-лесен, това привлича интернет потребителя и трафика към този продукт или приложение. Съдържанието на приложението идва на второ място, първо нещо е потребителският интерфейс на приложението. Ако човек трябва да бъде успешен в онлайн маркетинга или искате уебсайтът да бъде удрян повече от потребителския интерфейс, играе наистина важна роля. Ако уебсайтът има добра графика и текстовото му съдържание може да се чете лесно, тогава онлайн посетителите ще дойдат в огромно количество.

Q9. Как да подобрите дизайна на потребителския си интерфейс?

Отговор:
Това е най-често задаваният въпрос за интервю на UI Designer в интервю. Дизайнът на потребителския интерфейс може да бъде подобрен, като се използват правилните елементи на правилното място и се направи светлината на потребителския интерфейс с помощта на повторно използване на компонентите или елементите. Елементите на интерфейса са като входни контроли, навигационни компоненти, информационни компоненти и контейнери. Другите начини за подобряване на дизайна е да поддържате интерфейса прост, последователност в елементи, цвят и текстура, оформление на страницата и избор по подразбиране.

Q10. Какво бихте направили, ако трябва да промените известния потребителски интерфейс?

Отговор:
За да препроектирам вече познатия потребителски интерфейс, първо ще събера информацията какво точно търсят потребителите и те най-вече използват в този интерфейс. Бих искал също да променя усещането, текста, цвета и шрифта. Промените са главно неизбежни и е по-добре да имате нов потребителски интерфейс за потребителите.

Препоръчителен член

Това е ръководство за списъка с въпроси и отговори на интервю за дизайнер на потребителски интерфейс, така че кандидатът да може лесно да разруши тези въпроси за интервю за дизайнер на потребителски интерфейс. Тук в тази публикация сме проучили най-добрите въпроси за интервю за дизайнер на потребителски интерфейс, които често се задават в интервюта. Можете също да разгледате следните статии, за да научите повече -

  1. Топ 10 въпроса за вградени системни интервюта
  2. Oracle SOA Интервю Въпроси и отговори
  3. Въпроси за интервю за наследство
  4. RMAN въпроси за интервю